Surface laptop 6 ra mắt

Microsoft Surface Laptop 6 chuẩn bị ra mắt có gì nổi bật?

Tin đồn về sự kiện ra mắt những chiếc máy Surface đầu tiên của Microsoft được tích hợp các tính năng AI đang được...